Telia backar om blockering av Skype/IP-telefoni

Telia gör en pudel och backar om sin planerade blockering/avgiftsbeläggning av Skype och andra IP-telefonitjänster. För att kompensera för ökad datatrafik i nätet (förlorade röstintäkter?), så väljer Telia att istället höja priserna på mobilsurf med ca 10-30 kr per månad. Maxtaxan för datatrafik höjs också, från 9 kr till 19 kr per dag. En ny abonnemangstyp Telia Flex Bas, för dem som “nästan bara ringer”, införs också. I det abonnemanget är Skype/IP-telefoni blockerat.
Den officiella förklaringen från Telia till varför man nu väljer att backa om Skype-blockeringen/avgiften är:
“– Det blev för komplicerat att kommunicera mot kunderna. Det är enklare att låta ip-telefoni ingå i avgiften. Vi vill att det ska vara enkelt för kunderna, säger Linda Timsäter, kommunikationsansvarig på Teliasonera.” Källa: IDG
“- Vi har fått signaler från kunderna att de vill kunna använda ip-telefoni och då låter vi det ingå, säger Ulrika Steg, chef för mobilitetstjänster i Sverige.” Källa: SVD
Telia kanske insåg att en blockering av Skype skulle leda till en PR-mässigt ohållbar situation, när kunderna i allmänhet fick kunskap och insikt om detta “den hårda vägen”. Kanske hade Protestsidan på Facebook mot Teliadebattartiklar och inlägg i ämnet viss effekt?
I det här läget skulle det vara trevligt med ett besked från Telia, om de står bakom principen om nätneutralitet och ett öppet internet? Eller om de framöver kan tänka sig att avgiftsbelägga andra internettjänster eller appar som hotar deras affärsmodell?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *