Etikett: twitter

Följ bloggen på Twitter

Nu kan du följa bloggen på Twitter. För varje nytt blogginlägg publiceras ett meddelande på Twitter. Användarnamnet är omteknik. Adressen är http://www.twitter.com/omteknik Exempel på hur ett tweet kan se ut: Bloggat: Vad vill du läsa mer om på bloggen? http://bit.ly/2mXjVp…