Hur många dog på grund av vårdstrejken?

Jag vet, frågan är ytterst känslig, men samtidigt ytterst relevant nu när vårdstrejken är över. Under flera veckor har sjukhus varit underbemannade, köerna har varit långa och vissa vårdinrättningar har varit stängda. Följden har blivit att sjuka människor fått vänta på vård. Vissa människor har fått åka längre än normalt för att få vård, p.g.a. att deras närmaste vårdinrättning varit stängd/underbemannad.

Det är ett känt faktum att flera sjukdomar (hjärtinfarkt för att nämna en) kräver vård i rätt tid för att patienten ska överleva. För vissa sjukdomar minskar chansen att överleva drastiskt för varje ytterligare minut som går utan vård.

Artikeln fortsätter under annonsen


Även om vården prioriterar de mest akut sjuka, så måste man inse att många väldigt sjuka människor fått vänta längre på vård p.g.a. strejken. Att denna extra väntetid lett till onödiga dödsfall, det är för mig en logisk och ytterst beklaglig självklarhet. Den som inte stöder denna argumentation, bör fundera en gång till och reflektera kring hur det brukar se ut på en akutmottagning, när det inte är strejk…

Jag ifrågasätter inte sjuksköterskornas rätt till en skälig lön. Däremot ifrågasätter jag om det är försvarbart, ur samhällssynpunkt, att äventyra människors hälsa genom en närmast samhällsfarlig strejk.

Hur många människoliv ska offras för en halv procentenhets högre lönepåslag?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.